Menu

Odrobaczanie

Jak dochodzi do zarażeń?

Większość pasożytów wydala jaja wraz z kałem żywiciela i właśnie z zanieczyszczonego środowiska najczęściej dochodzi do zarażenia. W pewnych przypadkach może dochodzić do zarażenia źrebaka przez mleko matki będącej nosicielką larw utajonych. Tak jest w przypadku węgorków. Gzy – owady, które w pewnym stadium są pasożytami wewnętrznymi koni składają jaja na sierści konia. Larwy te zlizywane są przez konia lub same dostają się do jamy ustnej.

 


Jakie pasożyty występują u koni?

Tasiemce – 3 gatunki
Nicienie :
Glisty - 1 gatunek,
Owsiki - 1 gatunek,
Węgorki - 1 gatunek,
Słupkowce duże - 3 gatunki,
Słupkowce małe około 50 gatunków.
Owady – w naszym klimacie są to gzy: 4 gatunki.


Jakie pasożyty występują najczęściej?

U źrebaków najczęściej mamy do czynienia z inwazjami węgorków. Źrebię zaraża się pijąc mleko zawierające larwy utajone oraz z zanieczyszczonego środowiska. U młodych źrebiąt mogą te pasożyty wywoływać uporczywe biegunki.

U starszych źrebiąt problemem może być glistnica. Przy masywnych inwazjach duże ilości glist mogą prowadzić do zatkań czy pęknięć jelit. Szczególnie po odrobaczeniu masy martwych glist mogą powodować biegunki, zatrucia organizmu a nawet wgłobienia jelit. W czasie wędrówki przez płuca mogą powodować kaszel i reakcje uczuleniowe.

U dorosłych koni najczęściej występują słupkowce, wywołują one też najwięcej niekorzystnych zmian. Największą rolę odgrywają tu słupkowce duże. W czasie wędrówek larw po organizmie może dochodzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych, kolek, a w najgorszych przypadkach perforacji jelit. Mniejsze znaczenie ma obecność owsików. Są one jednak dość powszechne z uwagi na dużą liczbę wydalanych jaj. Z ich obecnością może wiązać się „wycieranie ogona”. U koni które mają dostęp do pastwisk mogą pojawiać się tasiemce, gdyż w ich rozwoju żywicielem pośrednim są roztocza żyjące w trawie. W naszym klimacie istotną rolę odgrywają również gzy. Larwy pasożytują w żołądku. Jeśli zauważymy na przednich kończynach konia malutkie jasne jajeczka to przyjmujemy że jest on zarażony.

 

Dlaczego właściwie „robaki” są szkodliwe?

Dorosłe formy mogą doprowadzić do osłabienia organizmu, owrzodzeń jelit a nawet pęknięcia ściany jelit. Larwy, które „wykluwają” się z jaj przechodzą swój rozwój w ścianie jelit, narządach wewnętrznych – wątrobie czy płucach, naczyniach krwionośnych. Może to trwać od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od gatunku. Te „wędrówki” po organizmie mogą prowadzić do uszkodzeń w narządach, kolek, uporczywych biegunek a nawet perforacji jelit czy uszkodzenia naczyń krwionośnych i krwotoków wewnętrznych i śmierci konia.

 

Czy Twój koń jest zarobaczony?

Regularnie odrobaczane konie zazwyczaj nie  cierpią z powodu pasożytów. Jeśli jednak są podejrzenia, że Twój koń może mieć „problemy z robakami” należy wykonać badanie kału. Na podstawie tego lekarz weterynarii zaleci odpowiednie środki odrobaczające. Należy pamiętać, że pasożyty mogą uodparniać się na leki do ich zwalczania i należy stosować je wymiennie.
Jaka istnieje profilaktyka?

Odrobaczanie koni 2-4 razy do roku, głównie przed i po sezonie pastwiskowym z uwzględnieniem zmienności środków na jakie pasożyty powinny zadziałać. Dodatkowo w czasie sezonu pastwiskowego, na początku sierpnia powinniśmy zastosować środek dobrze działający na słupkowce duże, gdyż wtedy zwalczamy również stadia larwalne. Natomiast na początku października powinniśmy zastosować środek zawierający również prazikwantel, czyli substancję dobrze działającą przeciw tasiemcom.
Czy warto wykonywać badanie parazytologiczne kału?

Przynajmniej raz w roku warto, szczególnie w większych skupiskach koni, wykonać tzw. badanie przesiewowe u kilku osobników w stajni. Z doświadczenie wiadomo, że bywają sytuacje, że nawet w regularnie odrobaczanych stajniach może wystąpić oporność na stosowane środki. Badanie daje nam informacje o skuteczności zabiegów odrobaczania, a w przypadkach stwierdzenia pasożytów pozwala dokładnie dobrać właściwy środek i metodę postępowania.


Załączniki